Άλλες δραστηριότητες

Κληρονομώντας από τον πατέρα τους, Ευάγγελο Μουχτούρη την, επί σειρά ετών επιτυχημένη και ιδιαιτέρως γνωστή στην ευρύτερη περιοχή, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και μηχανημάτων, αλλά και τα αλωνιστικά συγκροτήματα, οι Μιχάλης και Δημήτρης Μουχτούρης αποφάσισαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και στον τομέα των μεταφορών, ώστε να εξασφαλίζουν στους συνεργάτες και πελάτες τους μία ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

Η εταιρεία «Μιχαήλ και Δημήτριος Μουχτούρης Ο.Ε.» ειδικεύεται στις εισαγωγές και την αντιπροσωπεία γεωργικών μηχανημάτων και διαθέτει αλωνιστικά συγκροτήματα, ζωοτροφές και ξηραντήριο, ενώ συνεργάζεται με την «Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.» και είναι εξουδιοδοτημένος αντιπρόσωπος της «New Holland».

Γίνεται εύκολα αντιληπτό επομένως πως η  νεότερη γενιά αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη της επιχείρησης αναβάθμισε τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και παράλληλα ανέπτυξε νέες υπηρεσίες μεταφορικού έργου, δημιουργώντας ένα εμπορευματικό κέντρο που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις. Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η δημιουργία μιας σωστής γκάμας προϊόντων, η παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς, η προσαρμογή σε αυτές, αλλά και η συνεχής βελτίωση και υποστήριξη του δικτύου διανομής των προϊόντων μέσω της «Αφοί Μουχτούρη Ε.Π.Ε.».